Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011

Permohonan ini diajukan oleh Tjetje Iskandar yang menguji ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menyatakan: (1) “Terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding”; (2) “Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”;

Batu uji yang diajukan dalam Permohonan ini adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Dalam permohonan ini Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

  • Menyatakan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
  • Menyatakan Pasal 83 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan  Pemohon dengan amar yang menyatakan:

  • Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945;
  • Pasal 83 ayat (2) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Unduh :Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-IX/2011

 

Leave a Reply